Preklad bez úradného overenia nie je označený úradnou, okrúhlou pečiatkou súdneho prekladateľa. Kvalitou sa však od úradného prekladu neodlišuje.

Dokážeme Vám vyhotoviť preklad z akejkoľvek oblasti. Všetky odborné preklady prechádzajú jazykovou korektúrou odborných konzultantov zo zahraničia. Samozrejmosťou je grafická úprava výsledného dokumentu, ktorá je identická s predlohou.


Najčastejšie prekladáme:

  • pracovné zmluvy
  • nájomné zmluvy
  • obchodné zmluvy
  • diplomové a bakalárske práce
  • ekonomické analýzy
  • lekárske správy
  • webové stránky


Cena prekladu z/do anglického jazyka - rozhodujúci je počet normostrán.