• Online preklad

Pošlite nám scan Vašich dokumentov. Preklad Vám vyhotovíme a obratom zašleme späť. Ak sa jedná o úradný preklad, je nutné aby ste nám originál dokumentu doručili, osobne, poštou, kuriérom. V prípade, že bude inštitúcia, ktorá od Vás súdny preklad vyžaduje, akceptovať aj scan dokumentu, pošleme Vám scan prekladu emailom.

  • Transkreácia

Transkreácia (kreatívny preklad) je prekladom, ktorý má výraznú pridanú hodnotu. Váš pôvodný text v slovenskom jazyku upravíme do angličtiny tak, aby oslovil zahraničného zákazníka. Úprava sa týka predovšetkým štylistiky a voľby slov. Výsledkom je jedinečný a pútavý text, ktorý je zasadený priamo do príslušnej kultúry.

  • CAT

Computer Assisted Translation je nástroj, ktorý využíva technológiu prekladateľskej pamäte, a tým jednak zjednodušuje prácu prekladateľa a jednak zabezpečuje konzistentnosť prekladov. Do prekladateľskej pamäte sa k pôvodným vetám ukladajú preložené vety tak, aby boli pripravené na opätovné použitie. Ak sa v novom preklade nachádza totožná alebo podobná veta, prekladateľ využije prekladovú pamäť v počítači a preloží totožné segmenty rovnako ako v predchádzajúcich prekladoch.

  • Úradné tlmočenie

Tlmočenie obchodných stretnutí, rokovaní, sobášov na úrade, úkonov na matrike. Službu poskytujeme v regióne Kysuce - v Čadci či Kysuckom Novom Meste i v meste Žilina.

  • Copywriting

Tvorba reklamných a marketingových textov na základe Vami špecifikovanej požiadavky.

  • Korektúry

Korektúry slovenských a anglických textov. Štylistické úpravy a finálna kontrola pred tlačou.